Xe Thăng Bằng STORM Pro Màu Đen

2,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 3.4 Kg
 • Độ tuổi: 3 tuổi – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: AirTire Cao su
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng

Xe Thăng Bằng STORM Pro Màu Xanh Dương

2,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 3.4 Kg
 • Độ tuổi: 3 tuổi – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: AirTire Cao su
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng

Xe Thăng Bằng STORM Pro Màu Đỏ

2,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 3.4 Kg
 • Độ tuổi: 3 tuổi – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: AirTire Cao su
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng

Xe Thăng Bằng STORM Pro Màu Vàng

2,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 3.4 Kg
 • Độ tuổi: 3 tuổi – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: AirTire Cao su
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng

Xe Thăng Bằng STORM Basic Màu Vàng

1,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 3 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: EVA Foam
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng
HOT

Xe Thăng Bằng STORM Basic Màu Xanh Ngọc

1,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 3 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: EVA Foam
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ tùng: Nhôm - Alloy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mua hàng
HOT

Xe Thăng Bằng STORM Basic Màu Hồng

1,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 3 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: EVA Foam
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ tùng: Nhôm - Alloy

 

 

Mua hàng
HOT

Xe Thăng Bằng STORM Basic Màu Cam

1,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 3 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: EVA Foam
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng

Xe Thăng Bằng STORM Basic Màu Xanh Dương

1,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 3 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: EVA Foam
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng
HOT

Xe Thăng Bằng STORM Basic Màu Đen

1,650,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 3 tuổi
 • Chiều cao Yên: 33 cm – 48 cm
 • Tải trọng tối đa: 35 Kg
 • Kích thước bánh xe: 12 inches
 • Chất liệu bánh xe: EVA Foam
 • Khung sườn: Thép – Steel
 • Phụ Tùng: Nhôm – Alloy
Mua hàng