Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Vàng (Air Tire)

5,300,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: Nhôm - Cao Su
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Đen (Air Tire)

5,300,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: Nhôm - Cao Su
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Đỏ (Air Tire)

5,300,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: Nhôm - Cao Su
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Hồng (Air Tire)

5,300,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: Nhôm - Cao Su
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Xanh (Air Tire)

5,300,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: Nhôm - Cao Su
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Trắng (Air Tire)

5,300,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: Nhôm - Cao Su
Mua hàng
HOT

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Trắng

4,900,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: EVA Foam
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Đen

4,900,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: EVA Foam
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Vàng

4,900,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: EVA Foam
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Xanh

4,900,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: EVA Foam
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Hồng

4,900,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: EVA Foam
Mua hàng

Xe Thăng Bằng BIKE8 Racing Màu Đỏ

4,900,000 ₫

 • Trọng lượng xe: 2.9 Kg
 • Độ tuổi: 18 tháng – 5 tuổi
 • Chiều cao Yên: 29 cm – 48 cm
 • Khung sườn: Hợp kim nhôm
 • Bánh xe: EVA Foam
Mua hàng